Sotenäs symbioscentrum ska vara en ledande aktör inom maritim utveckling. Vi är ett innovativt nav i en miljö där det mänskliga mötet utgör grunden för omställningen till en cirkulär ekonomi. Med havet som utgångspunkt stärker vi det befintliga näringslivet och skapar möjligheter för nya miljöfrämjande affärsverksamheter.

Akvarell: Symbioscenter byggnad

Varför symbios i Sotenäs?

I naturen finns inget avfall, allt som produceras fungerar som råvara för en annan organism. Naturens olika aktörer agerar i symbios med optimalt resursutnyttjande som resultat. När Kommuner, näringsliv, akademi och andra organisationer kan arbeta tillsammans i så kallad Industriell Symbios är de gemensamma fördelarna större än summan av de enskilda. Utbytet kan handla om material, energi, information eller tjänster.

LÄS MER

Vad händer hos oss

Nationell kraftsamling för industriell symbios

Det svenska initiativet för industriell symbios, SIUS, som leds av Linköpings Universitet har tillsammans med Sotenäs Symbioscentrum anordnat en kraftsamling för industriell symbios. Evenemanget ägde rum den 11-12 september och cirka 40 personer från företag, akademi och offentlig sektor, från stora delar av landet, diskuterade hur industriell symbios kan fortsätta utvecklas på både lokal och nationell nivå.

Resultatet av dagarnas arbete kommer nu sätts samman och kommer spridas via SIUS och Sotenäs Symbioscentrum till relevanta aktörer för att påskynda utvecklingen av industriell symbios för att nå en cirkulär ekonomi.

Vill ni veta mer kontakta Peter Carlsson.

peter.carlsson@sotenas.se

Sotenäs Symbioscentrum arbetar för att få utlandsfödda i arbete

Sotenäs Symbioscentrum är part i ett Interreg-projekt med mål att utlandsfödda ska komma i arbete i nya företag samt i mikroföretag. Projektet har precis startat och har redan uppmärksammats i media. Se länk: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=6769445 

Mer information om projektet kommer inom kort.

Vid frågor kontakta Leif Andreasson. Leif.andreasson@sotenas.se

Studenter från Århus universitet har besökt Sotenäs Symbioscentrum

24-26 april hade Sotenäs Symbioscentrum besök av elva studenter som arbetat med att hitta fler affärsmöjligheter för aktörerna som arbetar med Symbios i Sotenäs.

”Deras professor Peter Lindgren har besökt oss tidigare och det är på hans initiativ som de är här. Han har utvecklat en modell för affärsutveckling som studenterna nu arbetar med” berättar Peter Carlsson, symbiosutvecklare.

Studenternas arbete ska resultera i en rapport som Sotenäs Symbioscentrum får ta del i under juni månad.

”Vi hoppas att de ska kunna hitta affärsmöjligheter för att stärka näringslivet och hur man kan skapa gröna företag med hjälp av den här modellen” säger Leif Andréasson, utvecklingsstrateg vid Sotenäs Symbioscentrum.

För mer information, kontakta Peter Carlsson, symbiosutvecklare, peter.carlsson@sotenas.se

Nu ska vi mäta nyttan av industriell symbios i Sotenäs

Sotenäs kommun, IVL – Svenska Miljöinstitutet, Hifab, Fiskareföreningen Norden och ytterligare ett antal aktörer med anknytning till Sotenäs Symbioscentrum har fått medel av RE:Source för att utvärdera nyttan av industriell symbios i kommunen. En kick-off är genomförd och projektet pågår fram till årsskiftet.

Vill ni veta mer om projektet kan ni kontakta Peter Carlsson, peter.carlsson@sotenas.se, 0709 - 64 92 78.

Intresset är stort för Symbioscentrum och de lokala företagens arbete

Den 27 mars var Riksdagens talman Urban Ahlin, t.f. Landshövding i Västra Götaland Lisbeth Schultze och 13 riksdagsledamöter från vår region på besök på Smögen. Företagen Rena Hav, Smögenlax Aquaculture och Swedish Algae Factory som alla är en del av symbiosarbetet i Sotenäs presenterade tillsammans med Sotenäs kommun och Sotenäs Symbioscentrums arbetet med att utveckla det lokala symbiosnätverket för våra besökare. Besökarna påtalade att detta är ett mycket bra exempel på samverkan och framåtanda.

Läs gärna mer om besöket på kommunens hemsida: http://sotenas.se/nyheter/nyhetsarkivet/talmannenochtflandshovdingenpabesok.5.15eba9af15b0a9219ba3738b.html

Den 28 mars var Sotenäs Symbioscentrum även inbjudna till att presentera sitt arbete i EU-parlamentet under ett event under namnet ”North Sea Preparatory Action in practice - A look at cooperation success stories”. Sotenäs Symbioscentrum var ett av två exempel på ”Blue Growth & value chain innovation”. Presentationen i Bryssel gav en hel del spännande kontakter som vi hoppas kunna använda för att utveckla det lokala arbetet ytterligare.

Information, bilder och presentationer från eventet hittar ni här: http://searica.eu/fr/evenements/conference/boosting-maritime-cooperation-in-the-north-sea

Fiskareföreningen Norden är årets Miljöföretag 2017 i Sotenäs kommun

Sotenäs Symbioscentrum är stolta att ha fått presentera Sixten Söderberg och Fiskareföreningen Norden som vinnare av Åretes Miljöpris 2017 i Sotenäs kommun. Priset delades ut under Näringslivsgalan den 24 mars.

Nomineringen till priset lyder:

Sixten Söderberg och Norden har nominerats för deras arbete med återvinning av trålar/nät samt deras utveckling av nya fiskeredskap för ett hållbarare fiske. Fiskareföreningen Norden har under en lång tid varit en förebild med sitt hållbarhetsarbete. Fiskareföreningen Norden har arbetat för att både havet och fiskenäringen ska vara livskraftig över tid.

Läs gärna mer och se bilder från Näringslivsgalan på: http://sotenas.se/nyheter/nyhetsarkivet/festligtpaforstanaringslivsgalan.5.1c57d2e015af6ee71f8eeadc.html

Vill ni veta mer om Fiskareföreningen Norden kan ni läsa mer på deras hemsida: http://www.ffnorden.se/

Swedish Algae Factory vinner pris!

Vi på Sotenäs Symbioscentrum vill gratulera Sofie Allert, grundare till Swedish Algae Factory, till utmärkelsen Årets Unga Entreprenör Väst som delades ut av Founders Alliance den 9 mars. Swedish Algae Factory testodlar just nu en kiselalg på Fisketången där algernas skal kan användas för att öka effektiviteten i solceller samtidigt som biomassan kan gå in i andra processer i en symbios. Dessutom odlas algen idag i vatten från en laxodling där vattnet renas och går tillbaka till odlingen. Detta är verkligen ett bra exempel på industriell symbios tycker vi!

Läs mer om utmärkelsen här:

http://www.foundersalliance.com/arets-unga-entreprenor-vast-sofie-allert-2017/

Vill ni veta mer om Sofie och hennes företag kan ni kika in här:

http://swedishalgaefactory.com/

Miljöminister Karolina Skog på besök

Tisdagen den 7 mars var Sveriges Miljöminister Karolina Skog (MP) och besökte Sotenäs Symbioscentrum. Sotenäs Symbioscentrum presenterade sitt arbete följt av företagen Rena Hav, Smögenlax Aquaculture och Swedish Algae Factory. Miljöministern tog del av Symbioscentrums sätt att arbeta med symbios och företagen visade konkret vad de gör för att skapa cirkulära system där resurser tas tillvara så effektivt som möjligt lokalt i kommunen.

Efter besöket på Symbioscentrum reste sällskapet över bron till Smögen för att få lära sig mer om projektet Ren Kustlinje som handlar om att hålla havet rent samt att Fiskareföreningen Norden visade upp sina selektiva fiskeredskap och hur de arbetar med att återvinna uttjänta redskap.

Miljöministern hann även med att berätta om hur regeringen arbetar för att minska problem med mikroplaster i havet och fick många inspel från våra lokala utmaningar.

Vill ni veta mer kontakta gärna Malin Oresten (malin@sotenassymbios.se 0761-484 541) eller Peter Carlsson (peter.carlsson@sotenas.se 0709- 64 92 78)

Vill du vara en del av Sotenäs Symbioscentrum?

Peter Carlsson

Symbiosutvecklare - Sotenäs Symbioscentrum
0709-649 278

Malin Oresten

Tjänstledig
0761-484 541

Leif Andreasson

Utvecklingsstrateg - Sotenäs Symbioscentrum
0705-159 264

Jenny Järvelä

Kompetensmäklare/Utvecklare - Sotenäs Symbioscentrum
0721-433 008

Stina Gottlieb

Utvecklare - Sotenäs Symbioscentrum
0721-433 898

Vi finns i huset