Vill du vara en del av Sotenäs Symbioscentrum?

Peter Carlsson

Symbiosutvecklare - Sotenäs Symbioscentrum
0709-649 278

Malin Oresten

Tjänstledig
0761-484 541

Leif Andreasson

Utvecklingsstrateg - Sotenäs Symbioscentrum
0705-159 264

Jenny Järvelä

Kompetensmäklare/Utvecklare - Sotenäs Symbioscentrum
0721-433 008

Stina Gottlieb

Utvecklare - Sotenäs Symbioscentrum
0721-433 898