Nyheter

2017-04-21

Nu ska vi mäta nyttan av industriell symbios i Sotenäs

Sotenäs kommun, IVL – Svenska Miljöinstitutet, Hifab, Fiskareföreningen Norden och ytterligare ett antal aktörer med anknytning till Sotenäs Symbioscentrum har fått medel av RE:Source för att utvärdera nyttan av industriell symbios i kommunen. En kick-off är genomförd och projektet pågår fram till årsskiftet.

Vill ni veta mer om projektet kan ni kontakta Peter Carlsson, peter.carlsson@sotenas.se, 0709 - 64 92 78.

2018-02-19

Kronprinsessan Victoria besöker Symbioscentrum

Vi är mycket stolta och glada över att kunna meddela att Kronprinsessan Victoria kommer att besöka Sotenäs Symbioscentrum den 7 mars! 
Kronprinsessan kommer att få information om arbetet på Sotenäs Symbioscentrum och besöka ett antal verksamheter som är kopplade till vårt arbete. Hon kommer bland annat besöka testbädden för vattenbruk, Aqua Symbios, och Fiskareföreningen Norden. 

För mer information kontakta:

Mats Abrahamsson,(M), kommunalråd: 0523-66 45 20, 070-213 95 74

2017-12-22

Kompetensmäklare

På Sotenäs Symbioscentrum finns en funktion som heter Kompetensmäklare. Kompetensmäklare identifierar och förmedlar kompetens- och utbildningsbehov genom att vara en länk mellan företag/arbetsliv och utbildningssamordnare. Funktionen är ett steg i arbetet med att möta verksamheternas utmaningar att säkra framtida kompetensförsörjning och att hjälpa människor till attraktiva jobb.

Vill ni veta mer, kontakta Daniel Nordström!

Daniel.nordstrom@sotenas.se

0523-66 46 79

Symbioscentrum driver testbädd för vattenbruk

För att möta vattenbruksbranschens behov av en plats för test och demo av olika tekniker och system hyr nu Sotenäs Symbioscentrum en fastighet på Fisketången. Anläggningen är en testbädd som går under namnet Aqua Symbios. I fastigheten kan aktörer hyra in sig i perioder då de är i behov av mindre lokaler under en begränsad tid för test och demo. Idag hyr företag och akademi inom fisk-, skaldjur- och algodling in sig på Aqua Symbios. Genom att finnas under samma tak finns en möjlighet att stötta varandra i utvecklingen. 

Vill ni veta mer eller är intresserade av att hyra en lokal, kontakta Peter Carlsson.

peter.carlsson@sotenas.se

2017-11-03

Sotenäs Symbioscentrum påverkar på nationell nivå

I oktober var Peter Carlsson från Symbioscentrum tillsammans med Murat Mirata från Linköpings Universitet och träffade Gunilla Blomquist på Miljö- och energidepartementet för att diskutera hur Industriell symbios kan utvecklas på en nationell nivå. Det var ett bra möte som förhoppningsvis leder till en stärkt utveckling inom Industriell symbios i Sverige.

Sotenäs Symbioscentrum arbetar framför allt lokalt för att stärka näringslivet, bidra till ett bättre samhälle och miljö men är också med och driver frågor på regional, nationell och internationell nivå.

Kontakta gärna Peter Carlsson peter.carlsson@sotenas.se om ni vill veta mer om Symbioscentrums arbete.

Nationell kraftsamling för industriell symbios

Det svenska initiativet för industriell symbios, SIUS, som leds av Linköpings Universitet har tillsammans med Sotenäs Symbioscentrum anordnat en kraftsamling för industriell symbios. Evenemanget ägde rum den 11-12 september och cirka 40 personer från företag, akademi och offentlig sektor, från stora delar av landet, diskuterade hur industriell symbios kan fortsätta utvecklas på både lokal och nationell nivå.

Resultatet av dagarnas arbete kommer nu sätts samman och kommer spridas via SIUS och Sotenäs Symbioscentrum till relevanta aktörer för att påskynda utvecklingen av industriell symbios för att nå en cirkulär ekonomi.

Vill ni veta mer kontakta Peter Carlsson.

peter.carlsson@sotenas.se

Sotenäs Symbioscentrum arbetar för att få utlandsfödda i arbete

Sotenäs Symbioscentrum är part i ett Interreg-projekt med mål att utlandsfödda ska komma i arbete i nya företag samt i mikroföretag. Projektet har precis startat och har redan uppmärksammats i media. Se länk: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=6769445 

Mer information om projektet kommer inom kort.

Vid frågor kontakta Leif Andreasson. Leif.andreasson@sotenas.se

2016-03-31

Fiskareföreningen Norden är årets Miljöföretag 2017 i Sotenäs kommun

Sotenäs Symbioscentrum är stolta att ha fått presentera Sixten Söderberg och Fiskareföreningen Norden som vinnare av Åretes Miljöpris 2017 i Sotenäs kommun. Priset delades ut under Näringslivsgalan den 24 mars.

Nomineringen till priset lyder:

Sixten Söderberg och Norden har nominerats för deras arbete med återvinning av trålar/nät samt deras utveckling av nya fiskeredskap för ett hållbarare fiske. Fiskareföreningen Norden har under en lång tid varit en förebild med sitt hållbarhetsarbete. Fiskareföreningen Norden har arbetat för att både havet och fiskenäringen ska vara livskraftig över tid.

Läs gärna mer och se bilder från Näringslivsgalan på: http://sotenas.se/nyheter/nyhetsarkivet/festligtpaforstanaringslivsgalan.5.1c57d2e015af6ee71f8eeadc.html

Vill ni veta mer om Fiskareföreningen Norden kan ni läsa mer på deras hemsida: http://www.ffnorden.se/

2016-03-16

Swedish Algae Factory vinner pris!

Vi på Sotenäs Symbioscentrum vill gratulera Sofie Allert, grundare till Swedish Algae Factory, till utmärkelsen Årets Unga Entreprenör Väst som delades ut av Founders Alliance den 9 mars. Swedish Algae Factory testodlar just nu en kiselalg på Fisketången där algernas skal kan användas för att öka effektiviteten i solceller samtidigt som biomassan kan gå in i andra processer i en symbios. Dessutom odlas algen idag i vatten från en laxodling där vattnet renas och går tillbaka till odlingen. Detta är verkligen ett bra exempel på industriell symbios tycker vi!

Läs mer om utmärkelsen här:

http://www.foundersalliance.com/arets-unga-entreprenor-vast-sofie-allert-2017/

Vill ni veta mer om Sofie och hennes företag kan ni kika in här:

http://swedishalgaefactory.com/

2016-02-24

Laxodling i Sotenäs uppmärksammas

Landbaserad laxodling utan utsläpp till havet är ett koncept som företag i kommunen testar och utvecklar. Detta är en del av ett symbiosnätverk vi på Sotenäs Symbioscentrum arbetar för att utveckla.

Läs gärna mer om de drivna företagarna i Bohusläningen.

http://www.bohuslaningen.se/nyheter/soten%C3%A4s/planerar-att-bygga-ut-f%C3%B6rs%C3%B6ksodling-av-lax-1.4169788