Akvarell: Symbioscenter byggnad

Varför symbios i Sotenäs?

I naturen finns inget avfall, allt som produceras fungerar som råvara för en annan organism. Naturens olika aktörer agerar i symbios med optimalt resursutnyttjande som resultat. När Kommuner, näringsliv, akademi och andra organisationer kan arbeta tillsammans i så kallad Industriell Symbios är de gemensamma fördelarna större än summan av de enskilda. Utbytet kan handla om material, energi, information eller tjänster.


Avfall eller en restprodukt kan bli en råvara för någon annan.

Industriell symbios i Sotenäs har sin utgångspunkt i havets resurser och den marina livsmedelsindustrin. Genom att ta tillvara på biflöden som fiskrens och processvatten skapas en rad olika möjligheter samtidigt som vi skapar ett cirkulärt produktionsflöde och en utvecklingsplattform för nya hållbara näringar och forskning.


Symbiosmodellen ger en rad olika miljöfördelar:

Restprodukter tas tillvara lokalt
Närproducerad fiskråvara
Minskade utsläpp av närsalter i havet
Minskade CO2-utsläpp genom minskade transporter och bättre energiutnyttjande
Kommersialisering av forskning
Hållbar tillväxt för befintligt näringsliv
Nya kretsloppsbaserade affärsmodeller


Projekt och näringslivsutveckling

Näringslivsgruppen inom Sotenäs Symbioscentrum i samverkan med Fouriertransform AB, Högskolan Väst och Innovatum AB erbjuder dialog och rådgivning inom projekt och verksamhetsutveckling. Vi arbetar främst med maritimt inriktade projekt och verksamheter och tar gärna en förutsättningslös diskussion.


Strategisk kompetensförsörjning

Sotenäs Symbioscentrum utvecklar och erbjuder utbildningar för såväl företag och kommuner som individer med målsättning att höja sin egen kompetens. Det kan handla om korta skräddarsydda kurser, gymnasiala yrkesutbildningar, Yrkeshögskola eller matchning av kompetens. Vi jobbar ständigt med att kartläggning och analys av arbetsmarknadens kompetensbehov för att kunna erbjuda ett relevant utbud av utbildningar. Vi erbjuder dialog och rådgivning inom alla typer av utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor.


Vill du vara en del av Sotenäs Symbioscentrum? Tillsammans med oss är du en del av något större.

Vi öppnar upp för näringsliv, offentlig sektor, akademi och medborgare att tillsammans utvecklas i en stimulerande miljö. Med havet som närmsta granne kan vi erbjuda en arbetsplats med Sveriges absolut vackraste utsikt, antingen du är behov av ett helt kontor, ett tillfälligt skrivbord eller ett mötesrum.

Ett nätverk i form av nya kontakter
Pentry med mikro, kyl/frys
Kaffe / te
Föreläsningar och seminarium
Företagslotsar
Gemensamma Symbiosaktiviteter


Service som finns i huset:

Café
Kopiering
Fiber & WiFi
Tillgång till mötesrum med projektor